Túc từ trong tiếng Anh, khái niệm, ví dụ và mở rộng

By   Administrator    06/11/2019

Túc từ - hay chính là một cách gọi khác của tân ngữ (objects) là từ ám chỉ một đối tượng chịu tác động bởi một hành động nào đó. Cùng tìm hiểu về túc từ.

“Túc từ” - có lẽ đây là cái tên (hay dạng từ) khá xa lạ với các bạn. Bởi chúng ta cũng thường không nghe tới cụm từ kia khi học tiếng Anh. Vậy, “Túc từ” là gì? Sau đây mình sẽ chỉ cho các bạn về khái niệm, nêu lên ví dụ đồng thời đưa ra các loại túc từ mà tiếng Anh chúng ta có.

Túc từ Tiếng Anh là gì? Cùng tìm hiểu về nó

Định nghĩa, khái niệm về túc từ tiếng Anh

Túc từ - hay chính là một cách gọi khác của tân ngữ (objects) là từ ám chỉ một đối tượng chịu tác động bởi một hành động nào đó. Khi túc từ là danh từ thì không có biến thể, nhưng nếu túc từ là đại từ nhân xưng thì sẽ có sự thay đổi.

Hay nói chi tiết hơn, túc từ là một bộ phận của câu thường đứng sau động từ chính. Là phần thêm thắt cho câu văn để câu được thêm màu sắc hoặc đầy đủ ý hơn. Nhiều người khi học tiếng Anh thường dễ hiểu lầm giữa Túc từ - Objects với Túc từ Đại từ Nhân xưng - Objects Pronouns

Tìm hiểu thêm: Tính từ tiếng Anh

Phân biệt và các ví dụ cụ thể

Vậy sau đây, mình sẽ nêu ra sự khác nhau của hai dạng túc từ cũng như đưa ra một vài ví dụ cụ thể để giúp các bạn dễ hiểu hơn:

Túc từ - Objects: Thường là những từ đi theo sau động từ chính

Ví dụ : I go to work (Tôi đến cơ quan)

Ở đây, “work” là một danh từ, nhưng vì nó đứng sau động từ chính trong câu, do đó nó trở thành một túc từ

Túc từ Đại từ Nhân xưng - Object Pronouns : Là những túc từ theo đại từ nhân xưng

Ví dụ : She asked me if I could lend her my car - cô ấy hỏi tôi rằng liệu cô ấy có thể mượn chiếc xe của tôi

Thì ở đây, “me” đứng sau động từ chính, nhưng thay vì nói “She asked I” phải chuyển thành “She asked me”. Do đó, “me” là túc từ theo đại từ nhân xưng

Vậy đó là sơ qua sự khác nhau giữa hai dạng túc từ, sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu cách phân biệt túc từ trong câu văn: 

Cấu trúc đơn giản của một câu văn thường có dạng:

Subject + Verb + Object

Vậy khi những túc từ đại từ nhân xưng nằm ở trong Object thì ta phải chuyển nó theo quy tắc như sau

I sẽ được chuyển thành Me

You sẽ được giữ nguyên

He sẽ được chuyển thành Him

She sẽ được chuyển thành Her

They sẽ được chuyển thành Them

We sẽ được chuyển thành Us

Và cuối cùng It cũng sẽ được giữ nguyên

Ví dụ :

My mother told me not to come home after 10 p.m

Mẹ tôi nói với tôi không được về nhà muộn hơn 10 giờ tối 

The teacher congratulated her on the award that she achieved last month

Thầy giáo chúc mừng cô ấy về giải thưởng cô ấy đạt được vào tháng trước

The weather prevented us from going on a picnic

Thời tiết đã khiến chúng tôi không thể đi dã ngoại 

Because of his mistake leading to financial loss, the boss must fire him

Bởi vì sự sai lầm của anh ta dẫn đến sự mất mát về tiền bạc, ông chủ bắt buộc phải sa thải anh ta.

Tìm hiểu thêm: Phrasal verbs (Cụm động từ) là gì? Các loại phrasal verbs

Túc từ trong tiếng Anh

Túc từ gián tiếp (indirect object) và túc từ trực tiếp (direct object)

Khi sử dụng túc từ trong tiếng Anh, chúng ta cũng cần phân biệt giữa hai loại túc từ đó là túc từ trực tiếp (direct object) và túc từ gián tiếp (indirect object)

Sau đây là cách chúng ta phân biệt hai loại túc từ đó

Túc từ gián tiếp thường được đi kèm với các Preposition - Giới từ

Còn đối với các túc từ trực tiếp thì sẽ không cần các Preposition - Giới từ đi kèm

Ví dụ :

Indirect Object (Túc từ gián tiếp) : Peter send a song by mail to his friend (Peter gửi một bài hát cho bạn cậu ấy bằng mail)

Direct Object (Túc từ trực tiếp) : Peter send his friend a song (Peter gửi cho bạn cậu ấy một bài hát)

Vậy, ta có thể thấy một cách tổng quát, khi túc từ gián tiếp không đi ngay sau động từ thì phải có to đi trước, và thường các túc từ gián tiếp có to trước nó

Đó là tất cả những kiến thức mà bạn cần biết về túc từ, không chỉ về định nghĩa - khái niệm, mà còn về các dạng túc từ, cách phân biệt chúng cũng như quy tắc chuyển đổi của túc từ đại từ nhân xưng. Mình mong qua bài đọc, các bạn sẽ có thêm công cụ để học tiếng Anh tốt hơn 

>> Bài liên quan: