Mẫu đơn xin cấp điện sản xuất viết thế nào để sớm được phê chuẩn?

By   Administrator    20/12/2021

Để đảm bảo quá trình hoạt động của doanh nghiệp và tiến độ sản xuất đáp ứng nhu cầu kinh doanh thì doanh nghiệp buộc phải sử dụng dòng điện sản xuất. Tuy nhiên, nguồn điện này cần phải được cấp bởi Hệ thống điện Quốc gia và bạn cần có mẫu đơn xin cấp điện sản xuất gửi đến Tổng công ty điện lực.

Hãy học cách viết mẫu đơn này để có thể sớm được giải quyết nhu cầu về việc cung cấp nguồn điện sản xuất bạn nhé.

1. Đơn xin cấp điện sản xuất là gì?

1.1. Khái niệm về đơn xin cấp điện sản xuất

Đây là mẫu đơn được viết ra nhằm mục đích muốn mua nguồn điện phục vụ cho hoạt động sản xuất. Mẫu đơn này sau khi được lập xong thường gửi tới đơn vị phụ trách là cơ quan điện lực ở chính địa phương nơi người gửi đơn sinh sống. Mẫu đơn này không được gửi đi độc lập mà sẽ gửi kèm theo bộ hồ sơ xin cấp điện mới đủ điều kiện xem xét.

Đơn xin cấp điện sản xuất
Đơn xin cấp điện sản xuất

Nói như vậy cũng có nghĩa là chúng ta đang nhấn mạnh vai trò của mẫu đơn xin cấp điện sản xuất, không chỉ đề đạt những mong muốn được cấp điện cho các mục đích kinh doanh, sản xuất công nghiệp mà còn là một yếu tố vô cùng quan trọng trong bộ hồ sơ xin cấp điện sản xuất.

Tìm hiểu thêm: Mẫu đơn xin học việc viết thế nào để nhanh chóng được học việc?

1.2. Xin cấp điện sản xuất là nguồn điện nào?

Viết đơn xin được cấp điện phục vụ mục đích sản xuất có nghĩa là bạn xin được cơ quan điện lực cấp dòng điện 3 pha. Đây là một dòng điện phục vụ chuyên dụng đối với những loại máy móc và trong các hoạt động sản xuất nói chung.

Thông tin quan trọng cho mẫu đơn xin cấp điện phục vụ sản xuất
Thông tin quan trọng cho mẫu đơn xin cấp điện phục vụ sản xuất

2. Xác định các yếu tố pháp lý liên quan đến mẫu đơn xin cấp điện sản xuất

2.1. Thẩm quyền tiếp nhận đơn xin cấp điện sản xuất

Thẩm quyền được lắp và cấp điện thuộc về chính đơn vị là doanh nghiệp điện lực từ cấp huyện, Vậy nên nếu bạn có nhu cầu xin cấp điện để sản xuất thì cần làm đơn gửi tới cho cơ quan này. Trước khi viết đơn thì hãy dành thời gian tìm hiểu cụ thể về cơ quan này bạn sẽ gửi đơn đến vì như thế đảm bảo bạn hiểu rõ thẩm quyền, chức năng của đơn vị đó và ít nhất là viết đúng được tên cơ quan, tránh cho lá đơn không mắc phải lỗi cơ bản dẫn đến bị loại, không được phê duyệt.

2.2. Nguyên tắc lập mẫu đơn xin được cấp điện sản xuất

Mẫu đơn từ này sẽ được lập nên dựa trên các căn cứ pháp lý. Việc tìm hiểu rõ về những căn cứ này rất quan trọng trong việc đảm bảo cho nội dung đến hình thức của mẫu đơn đảm bảo đúng quy định và sớm được phê chuẩn.

Vậy những căn cứ pháp lý nào sẽ được dựa vào để xây dựng mẫu đơn này?

Những trường hợp nào có thể viết đơn xin cấp điện sản xuất
Những trường hợp nào có thể viết đơn xin cấp điện sản xuất?

Một trong những nội dung quan trọng phải thể hiện được ở trong mẫu đơn xin cấp điện phục vụ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, hộ gia đình bạn đó là lý do thuyết phục việc cá nhân, tổ chức thực sự có nhu cầu về việc sử dụng dòng điện 3 pha. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà bạn có thể nêu ra lý do hợp lý riêng.

Ngay sau đây, chúng ta sẽ xét ở một vài trường hợp phổ biến để giúp cho bạn dễ dàng đưa ra được lý do xây dựng thông tin hiệu quả trong mẫu đơn của mình nhé.

2.2.1. Lý do phù hợp trong đơn xin cấp điện sản xuất công nghiệp và gia công

Doanh nghiệp của bạn cần có đủ các điều kiện bao gồm: có hợp đồng thuê xưởng, thuê đất sản xuất; có giấy phép kinh doanh; giấy phép hoạt động tại ngành nghề đăng ký kinh doanh. Lúc này bạn sẽ nêu đầy đủ cả thông tin đó trong đơn xin cấp điện để tạo ra sự uy tín và chứng minh đã đủ điều kiện để được cấp cho dòng điện 3 pha phục vụ nhu cầu thực tế.

Hướng dẫn chi tiết cách viết đơn xin được cấp nguồn điện sản xuất
Hướng dẫn chi tiết cách viết đơn xin được cấp nguồn điện sản xuất

2.2.2. Viết đơn xin cấp điện cho sản xuất nông nghiệp, trang trại

Mẫu đơn sẽ thuyết phục khi bạn có thể đưa ra các căn cứ xác thực điều kiện phục vụ phù hợp như giấy xác nhận hoạt động trang trại cấp bởi địa phương, giấy phép được mở trang trại, giấy phép đăng ký kinh doanh theo diện là hộ kinh doanh cá thể.

Ngoài những yếu tố bắt buộc vừa nêu thì bạn cũng có thể gửi đính kèm với đơn xin cấp điện các hình ảnh làm căn cứ thuyết phục hoạt động nông trại, nông nghiệp cần sử dụng dòng điện 3 pha.

2.2.3. Xin cấp điện sản xuất cho các hộ kinh doanh sử dụng máy móc chuyên dụng

Bạn sẽ nêu thông tin căn cứ là giấy phép hoạt động kinh doanh, giấy pháp đăng ký thành lập hộ/đơn vị kinh doanh, các quyết định thành lập khác. Ngoài ra, nếu được yêu cầu và cần thiết phải sử dụng các căn cứ hợp lý hỗ trợ cho mẫu đơn này thì bạn cần gửi kèm theo danh sách các thông số của máy móc, chủng loại để chứng minh rằng việc đáu nối điện 3 pha là vô cùng cần thiết.

Dựa vào những căn cứ vô cùng xác thực được đưa ra từ trong các trường hợp cụ thể nêu trên có thể dễ dàng làm cho nội dung đơn xin được cấp nguồn điện sản xuất 3 pha của bạn thuyết phục, giúp cho hoạt động sản xuất sớm được đáp ứng nhu cầu.

Viết đơn xin cấp điện phục vụ cho sản xuất cần lưu ý gì?
Viết đơn xin cấp điện phục vụ cho sản xuất cần lưu ý gì?

3. Hướng dẫn viết đơn xin được cấp nguồn điện sản xuất dễ thuyết phục

Mẫu đơn xin lắp điện sản xuất về cơ bản sẽ phải được trình bày trong mẫu chuẩn form văn bản hành chính. Sự xuất hiện đầu tiên  không thể thiếu đó là dòng chữ quen thuộc của Quốc hiệu và Tiêu ngữ:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Các thể thức kèm theo như ngày tháng, địa điểm cũng vẫn phải đảm bảo đầy đủ, không được thiếu để giúp cho mẫu đơn không bị thiếu đi tính trang trọng và tính pháp lý của thể loại đơn từ gửi tới cơ quan Nhà nước.

………………….., ngày … tháng … năm……

Sau những hình thức cơ bản này, bạn viết tên đơn ở vị trí giữa văn bản, cách đều hai lề kèm theo trường hợp cụ thể cần xin cấp điện theo mẫu như sau:

TÊN ĐƠN XIN CẤP ĐIỆN SẢN XUẤT

(Lý do xin cấp điện sản xuất - nêu trường hợp cụ thể)

Ví dụ:

ĐƠN XIN CẤP ĐIỆN SẢN XUẤT

(V/v đề nghị cấp điện sản xuất cho hoạt động tưới tiêu nông trại trồng cây ăn quả và hồ tiêu)

Nội dung trong phần đơn sẽ trình bày các thông tin theo hướng dẫn điền dưới đây:

- Lời kính gửi: ghi chính xác tên đơn vị phụ trách xem xét, phê duyệt đơn, ghi đúng thông tin chi nhánh tiếp nhận.

- Thông tin về người làm đơn: bạn ghi đầy đủ các nội dung về họ và tên, ngày tháng năm sinh, số thẻ căn cước công dân/số chứng minh thư. Sau đó bạn cần khẳng định bản thân là người đại diện cho đơn vị cụ thể nào cần xin cấp điện kinh doanh, địa chỉ cần xin cấp điện sản xuất ở đâu.

Mẫu đơn xin cấp điện cho sản xuất
Mẫu đơn xin cấp điện cho sản xuất

-  Trình bày rõ ràng hoàn cảnh của việc xin cấp điện phục vụ sản xuất, lý do cụ thể và mục đích cho việc sử dụng điện được cấp là gì.

- Trình bày lời cam đoan những thông tin trình bày trong văn bản là đúng sự thật, nguồn điện sản xuất sau khi được cấp sẽ phục vụ sử dụng cho đúng mục đích và đảm bảo sẽ thanh toán đầy đủ, đúng hạn về chi phí.

Nếu như có đính kèm theo giấy tờ, hình ảnh nào làm căn cứ xác thực thì bạn sẽ ghi thêm đoạn thông tin trình bày về điều đó ở sau lời cam đoan. Kết thúc bằng lời cảm ơn chân thành và ký, ghi rõ họ tên.

 

Đến đây, bạn đã có được cơ sở để dựa vào phục vụ cho việc viết mẫu đơn xin cấp điện sản xuất. Với những gì đã chia sẻ, hứa hẹn rằng mẫu đơn của bạn sẽ sớm được phê duyệt và mục đích hoạt động sản xuất của bạn cũng sớm được đi vào triển khai khi có nguồn điện phù hợp phục vụ.