Tổng hợp các dạng câu hỏi trong tiếng Anh bạn nên biết

By   Administrator    02/12/2019

Trong tiếng Anh có nhiều câu hỏi ở các dạng khác nhau.Vậy hôm nay mình sẽ điểm lại cho các bạn để các bạn nhớ hệ thống các dạng câu hỏi trong tiếng Anh nhé.

Trong tiếng Anh cũng tương tự như tiếng Việt. Đều có rất nhiều câu hỏi ở các dạng khác nhau. Vậy hôm nay mình sẽ điểm lại cho các bạn để các bạn nhớ hệ thống các dạng câu hỏi trong tiếng Anh nhé.

Các dạng câu hỏi trong tiếng Anh

Yes/ no question

Đây là dạng câu hỏi đảo. Ở dạng này bạn có thể không cần bổ sung  thêm thông tin gì sau đó. Ở dạng này thường được chia thành hai loại, đó là dạng câu hỏi khẳng định và câu hỏi phủ định 

Câu hỏi khẳng định 

Đây là dạng mà câu trả lời sẽ là “yes - có” và “no - không”. Trong dang câu hỏi này các từ là động từ khuyết thiếu như “will - sẽ, can - có thể, may - có thể, should - nên” hoặc các trợ động từ như “be - thì, là, ở ; have - có, do - làm” được đảo ngược lên đầu câu, trước chủ ngữ của câu.

Công thức: 

Be/ Have/ Do/ Modals + S + (V)....?

Cách trả lời sẽ theo công thức:

Yes/ No, S + Be/Have/ Do/ Modals./ + not

Ví dụ:

Are you student?  - bạn là sinh viên đúng không 

Yes, I am.

Do you live near here? - bạn có đang sống gần đây không vậy?

No, I don't

Did she go to the supermarket last week? - tuần trước cô ấy có đi siêu thị không?

Yes, She did.

Will she be here tomorrow? - mai cô ấy vẫn ở đây chứ?

No, I will not.

Tìm hiểu thêm: Động từ khiếm khuyết (modal verbs) là gì? Cách sử dụng

Câu hỏi dạng phủ định 

Đây là câu hỏi có “not” ở sau trợ động từ. Câu hỏi dạng phủ định dùng để diễn đạt một sự ngạc nhiên (vì điều đó không đúng như suy nghĩ của người nói hoặc người nói không muốn điều đó xảy ra). Câu trả lời của dạng này sẽ thường kèm theo lời bổ sung phía sau, nhưng không ép buộc. 

Công thức:

Be/ Have/ Do/ Modals + S + (V)....?

Cách trả lời sẽ theo công thức:

Yes /No, S + Be/Have/ Do/ Modals./ + not.

No, S + Be/ Have/ Do/ Modals + not.

Ví dụ:

Do you like eat egg? - bạn thích ăn trứng sao?

Yes, I do. I like eat egg chicken. - phải, tôi thích. Tôi thích ăn trứng gà.

Isn't he a teacher? - chẳng phải anh ấy là giáo viên?

No, he isn't. He is a scientist - không, không phải. Anh ấy là một nhà khoa học.

Cách trả lời của câu hỏi phủ định là người trả lời thường bổ sung thêm thông tin cho người hỏi biết.

Wh - questions

Đây là dạng câu hỏi bắt đầu bằng chữ "Wh". Câu hỏi có từ nghi vấn và dùng để lấy thông tin.

Sau đây mình sẽ liệt kê các câu hỏi bắt đầu bằng "wh" và các chức năng của nó. 

Câu hỏi what

“What”dùng để hỏi thông tin( gì, cái gì) và để yêu cầu nhắc lại (gì cơ) hoặc để hỏi thời gian( mấy giờ)

Ví dụ như: 

What is her name? - cô ấy tên là gì

What time is it ? - mấy giờ rồi? 

Các câu hỏi trong tiếng Anh

Câu hỏi when

Đây là câu hỏi dùng để hỏi thời gian (khi nào)

Ví dụ: When are you go to school? – khi bạn bạn đi đến trường?

Câu hỏi bắt đầu bằng Where

Là câu hỏi dùng để hơi nơi chốn ( ở đâu )

Ví dụ: Where does she live? – cô ấy sống ở đâu?

Câu hỏi bắt đầu bằng which

Câu hỏi dùng để hỏi sự lựa chọn (cái nào, người nào)

Ví dụ: Which kind of music do you like? – bạn thích loại nhạc nào thế?

Câu hỏi who, whom, whose

Đây là các câu hỏi dùng để hỏi người, nhưng với mỗi loại lại có sự khác nhau như: “who” hỏi người làm chủ ngữ, “whom” hỏi người làm tân ngữ còn “whose” hỏi chủ sở hữu như của ai, của cái gì.

Ví dụ: Who opened the light? – ai đã mở đèn lên vậy?

Whose is this apple? – quả táo này của ai thế?

Câu hỏi Why – why not

Câu hỏi này dùng để hỏi tại sao hoặc tại sao không.

Ví dụ như: Why don’t you go to school? – tại sao bạn không đi học?

Câu hỏi How

Câu hỏi bắt đầu từ how có thể hỏi về

- how – hỏi về  hình thức( như thế nào )

Ví dụ: how does this work? 

(công việc đó thế nào? )

- how far - hỏi về khoảng cách 

Ví dụ: how far is here to your house?

( cách bao xa nữa từ đây về nhà bạn? )

- how long - hỏi về độ dài thời gian

Ví dụ: how long will it take to fix my car?

( bao lâu nữa thì sửa xong cái xe của tôi? )

 - how many, how much - hỏi về số lượng 

Ví dụ: how many people there are?

( nhà bạn có bao nhiêu người )

- how old -  hỏi về tuổi.

Ví dụ: how old are her?

( cô ấy bao nhiêu tuổi vậy? )

Tìm hiểu thêm: Cấu trúc How are you và những cách trả lời

Trên đây là các dạng câu hỏi trong tiếng Anh mà mình đã tổng hợp được. Hãy ghi nhớ cấu trúc và cách sử dụng chúng để có thể áp dụng trong đề thi hoặc trong giao tiếp thật tốt nhé. Hi vọng bài viết của mình sẽ giúp được bạn nhiều hơn trong quá trình học. Bài viết của mình xin được dừng lại tại đây nhé.

>> Bài liên quan: