Cách phân loại động từ mà bạn nên biết khi học tiếng Anh

By   Administrator    02/12/2019

Động từ có thể được phân loại ra là nội động từ và ngoại động từ. Tuy nhiên cách chia này mang tính tương đối và rất dễ nhầm lẫn.

Động từ có thể được phân loại ra là nội động từ và ngoại động từ. Tuy nhiên cách chia này mang tính tương đối và rất dễ nhầm lẫn. Vậy nên qua bài viết này mình xin chia sẻ tới các bạn về kiến thức này nhé.

Nội động từ và ngoại động từ
Động từ có hai loại: nội động từ và ngoại động từ

Khái niệm về động từ

Muốn hiểu rõ về cách phân loại thì các bạn phải hiểu rõ thế nào là động từ đã nhé.

Động từ là verbs ,là từ dùng để diễn tả hành động của sự vật, sự việc trong câu.

Ví dụ: catch – bắt, try – thử nghiệm,…

Dựa vào yếu tố sau động từ mà ta xác định được động từ này là nội động từ và ngoại động từ.

Tìm hiểu thêm: Các danh từ trong tiếng anh

Nội động từ

Nội động từ là intransitive verbs, là từ diễn tả hành động nội tại của người nói hay người thực hiện nó mà không cần tới tân ngữ trực tiếp đi kèm, nếu có thì phải có giới từ đi trước.

Ví dụ:

He walks – cậu ấy đi bộ. Ở ví dụ này, nội động từ ở đây là walks – đi bộ diễn tả hành động của chủ ngữ ở đây là He – cậu ấy.

They play in the park – họ chơi trong công viên. Tương tự ở ví dụ này, nội động từ ở đây là play – chơi.

Some birds fly in the sky – một vài con chim bay trên bầu trời. Trong ví dụ này, hành động xảy ra ở đây là fly – bay.

Hoa runs on the Nguyen Trai street – Hoa chạy trên đường Nguyễn Trãi. Trong ví dụ này có tân ngữ nên đứng trước tân ngữ có giới từ “on – trên” và hành động xảy ra là run – chạy.

Ngoại động từ

 Ngoại động từ là transitive verbs, là từ diễn tả hành động tác động tới người nói trực tiếp. Ngoại động từ luôn phải có danh từ (tân ngữ) theo sau để bổ sung nghĩa cho câu văn thêm hoàn thiện.

Ví dụ:

 I hate her – tôi ghét ăn trứng. Nếu không có danh từ her sau thì câu không có nghĩa vì chỉ  dừng ở I hate – tôi ghét.

I no love it – tôi không yêu nó. Nếu không có tân ngữ “it” theo sau thì câu hoàn toàn không có nghĩa khi nếu chỉ dừng lại ở I no love – tôi không yêu.

The cat killed a bird – con mèo đã giết con chim. Trong ví dụ này động từ là killed – giết.

- trong ngoại động từ có thể chia ngoại động từ đơn và ngoại động từ kép.

+ động từ chỉ cần một tân ngữ theo sau thì câu đã có nghĩa là ngoại động từ đơn.

Cách phân loại cụm động từ tiếng Anh

Ví dụ: 

Lan wrote a letter – Lan viết một lá thư. Trong ví dụ này tân ngữ duy nhất theo sau ngoại động từ wrote – viết đó là a letter – một lá thư.

I is saving money to buy a  new pair – tôi đang để dành tiền để mua một chiếc cặp mới. Trong ví dụ này có hai động từ là saving- để dành và buy – mua, mỗi ngoại động từ được một tân ngữ theo sau. 

Động từ cần phải có hai tân ngữ theo sau nó thì câu mới có nghĩa là ngoại động từ kép.

Ví dụ:

I gave my mother a new dress – tôi tặng mẹ tôi một chiếc váy mới. Ở ví dụ này cần phải có hai tân ngữ vì nếu chỉ có một tân ngữ câu nói sẽ không rõ nghĩa nếu chỉ dừng ở I gave my mother – tôi tặng mẹ tôi.

My sister sent me a letter – chị tôi gửi cho tôi một lá thư. Trong ví dụ này sau ngoại động từ sent – gửi cần phải có hai tân ngữ me – tôi và a letter – một lá thư đi kèm để câu có nghĩa.

Tìm hiểu thêm: Phrasal verbs (Cụm động từ) là gì? Các loại phrasal verbs

Một số trường hợp đặc biệt

Không ngoại lệ với các ngữ pháp khác thì nội động từ và ngoại động từ cũng có trường hợp đặc biệt. Đó là trong nhiều trường hợp khác nhau thì một số động từ vừa có thể là ngoại động từ, mà nó vừa có thể là nội động từ.

Ví dụ như từ write.

I write a letter – tôi viết một lá thư. Trong ví dụ này thì động từ write – viết là ngoại động từ vì nó có tân ngữ theo sau.

I write – tôi viết. Nhưng ở ví dụ này thì write là nội động từ vì nó không có tân ngữ nhưng câu vẫn có nghĩa. Ta có thể kết luận write vừa có thể là nội động từ vừa có thể là ngoại động từ.

Phân loại theo nội động từ và ngoại động từ chỉ là mang tính chất chất tương đối nên rất dễ mắc sai lầm nên  mình mong bài viết này sẽ giúp các bạn lắm chắc hơn về nó. Để học tốt các bạn hãy luyện tập nhiều hơn nhé. Chúc các bạn học tốt nhé.

>> Bài liên quan: